top of page

ҮЗЭСГЭЛЭН

“БУРХАН ХАЛДУН-ДАЯАР МОНГОЛЫН ӨВ”

УРАН БҮТЭЭЛИЙН ҮЗЭСГЭЛЭНГИЙН УДИРДАМЖ

Олон нийтийн үзэсгэлэндээ идэвхтэй оролцохыг урьж байна.

Монголын Урчуудын Эвлэл Union of Mongolian Artists

Үзэсгэлэн 8-р сарын 12-оос 8-р сарын 25 ний хүртэл

bottom of page