top of page

Монголын Урчуудын Эвлэлийн Дарга 

 

 1. Додогийн Чойдог 1942 - 1945

 2. Намхайцэрэн 1945 - 1948 Дүрслэх урлагийн газрын дарга

 3. Дашдаваагийн Довчин 1951 - 1953 

 4. Додогийн Чойдог 1953 - 1955 Монголын Урчуудын Эвлэлийн Хороо 

 5. Ням Цүлтэм 1956 - 1990  

 6. Бүтэмж  1990 - 1992 

 7. Р Энхтайван  1993 - 1996

 8. Цүлтэмийн Энжин 1997 - 2000

 9. Лувсангийн Болд 2001 - 2007

 10. Цүлтэмийн Энжин 2007 - 2013

 11. Бадарчийн Төмөрбаатар 2014 - 2021 

 12. Пүрэвээгийн Ганбат 2021 - 

Apply Today

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

123-456-7890

bottom of page